Home » anne-çocuk » Doğum Süreci Nasıldır?
doğum süreci, kadınlar doğum süreci nasıldır

Doğum Süreci Nasıldır?

Doğum süreci konusunda biraz bilgili olmak önemlidir. Daha sonra süreç baş­ladığında daha çok bilgi edineceksiniz ve başladığı zaman ne yapmanız gerek­tiğini öğreneceksiniz. Doğum sürecine ne neden olur? Neden oluşur?

Ne yazık ki, bu sorular için iyi yanıtla­rımız yok. Doğum sürecinin başlaması­na neden olan etmenler hâlâ bilinme­mektedir. Neden bu sürecin olduğuyla il­gili bazı teoriler vardır. Bir teori, anne ve cenin tarafından üretilen hormonların doğum sürecini tetiklediğidir ya da ce­nin rahmin kasılmasına neden olan hor­monları üretir.doğum süreci, kadınlar doğum süreci nasıldır

Doğum süreci, rahim ağzının genişle­mesi (esnemesi ve küçülmesi) olarak ta­nımlanır. Bu, bir kas olan rahmin küçül­mesi (daralması) ve içerdiklerini (bebe­ği) dışarı atmak için gevşemesi nedeniy­le oluşur. Bebek dışarı itildikçe rahim ağzı esner.

Çeşitli zamanlarda daralma, küçülme veya kramplar hissedebilirsiniz, ama ra­him ağzında bir değişim olana dek bu gerçek doğum süreci değildir. Bebeğinizi dünyaya getirirken bu aşamalardan geçeceksiniz.

Doğum Sürecinin Üç Aşaması

Do­ğum sürecinin üç farklı aşaması vardır.

Birinci Aşama – Doğum sürecinin ilk aşaması, rahim içi kasılmaların yeterli şiddette, sürede ve sıklıkta oluşarak ra­hmi ağzının küçülmesine (çekme) ve açılmasına (genişleme) neden olmasıyla başlar. Bu ilk aşama rahim ağzı tama­men genişlediğinde (genellikle 10 cm) ve bebeğin başının geçebileceği kadar açıldığında sona erer.

İkinci Aşama – Doğum sürecinin ikinci aşaması rahim ağzı tamamen 10 cm açıldığında başlar. Bu aşama bebeğin doğumuyla sona erer.

Üçüncü Aşama – Üçüncü aşama bebe­ğin doğumundan sonra başlar. Cenini saran plasentanın ve zarların atılmasıyla sonlanır.

Bazı doktorlar doğum sürecinin 4. aşa­masını tanımlarlar, rahim küçüldüğü sı­rada plasentanın atılmasından sonraki dönem. Rahmin küçülmesi, bebeğin do­ğumundan ve plasentanın atılmasından sonra oluşabilecek kanamayı kontrol edebilmek için önemlidir.

Doğum Süreci Ne Kadar Sürer?

Ra­him ağzının genişlemesinden bebeğin doğumuna kadar süren birinci ve ikinci aşamalar 14-15 saat ya da ilk hamilelikse daha uzun sürebilir. Kadınlar bundan daha kısa süren doğum süreçleri yaşa­mışlardır ama buna güvenmeyin.

Bİr ya da iki çocuk doğurmuş bir kadı­nın büyük olasılıkla doğum süreci daha kısa olur, ama buna da pek güvenmeyin! Doğum süreci için ortalama süre genel­likle ikinci veya üçüncü bir doğumda birkaç saat azalır.

Herkes hastaneye zar zor yetişen veya 1 saatlik doğum süreci geçiren kadınlar duymuştur. Bu hastaların her birine gö­re, 18, 20, 24 saat ya da daha uzun do­ğum süreci geçiren kadınlar vardır.

Doğum süreci için gereken zamanı ön­ceden tahmin etmek hemen hemen im­kânsızdır. Bu konuyu doktorunuza sora­bilirsiniz ama yanıtları sadece bir tah­minden ibarettir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir