Home » sağlık » Ellerde Ve Ayaklarda Oluşan Morarmalar

Ellerde Ve Ayaklarda Oluşan Morarmalar

Ellerde Ve Ayaklarda Oluşan Morarmalar

El Ve Ayak Morarma Nedenleri Neler Olabilir?

Bu morarma olayları ile ilgili söylentilerden çok, güvenilir kaynaklardan bilgi almak daha doğrudur. Bu nedenle, yapacağımız ilk iş güvenilir kaynaklardan bilgi almaktır. Kalp ile ilgili nedenler araştırıldığında, kalp kapakçığı ile ‘ilgisi çok azdır’ diyebiliriz.

Soğukla ilgili bir morarma ise, yani kış aylarında veya soğuk suda morarıyorsa, yaz aylarında veya sıcakta morarmıyorsa, o zaman bu duruma Reynaud sendromu diyebiliriz. Arteriel Vazotilatör ilaçlarla tedavisi mümkündür. Ayrıca soğuk su ve soğuk hava ile temastan kaçınılmalıdır. El ve ayakta morarma, hadisesinde bu şekilde soğuğun etkisi vardır. Bu nedenle El ve ayakta morarma nedeni araştırılmalıdır.

El Ve Ayak Morarmalarının Diğer Nedenleri

Soğuğun neden olduğu ve Reynaud sendromu dışında, sigaranın neden olduğu Buerger hastalığı da, El ve ayakta morarma hadisesinin nedenleridir. Ancak, el ve ayak morarması tanı koymak, kalp damar cerrahisi uzmanının işidir. El ve ayakta morarma nedeni olarak gösterilecek nedenler içerisinde ilk örneğimizdir.

Reynaud hastalığında, parmaklar beyazlar, daha sonra morarma ve daha sonra da kırmızılaşma şeklinde oluşur. Kol damarlarındaki rahatsızlıklar ve romatizmal rahatsızlıklar da, etkili olmaktadır. Bu sebepler dışında reynaud hastalığı da tek başına neden olarak gösterilebilir.

Tedavisi

Kalsiyum kanal bloküleri ve prostaglandin ilaçları, tedavide kullanılmaktadır. Bu ilaç tedavisinin etkisiz kalması yanında, ameliyatlar da uygulamalar içerisinde gösterilmektedir. El, ayak, çene, burun ve dudak gibi uç kısımlarda ortaya çıkan ve tıp dilinde siyanoz denilen morarmalar, tedavisi mümkün olan bir hastalıktır.

Çeşitleri

Siyanoz olarak tanımlanan bu morarmalar iki çeşittir. Birincisi, Merkezi siyanoz, ikincisi de çevresel siyanozdur. İnsanların ayak morarması veya el morarması olarak tanımladığı rahatsızlıklarını tedavi ettirmelidir. Yani el morarması veya ayak morarması diyerek geçiştirmemek gerekir.

1-Merkezi Siyanoz

%1’lik seviyedeki doygunluk seviyesinin %4,5’a yükselmesi ile 5 volümlük oksijen eksikliği 7’ye yükselince, ortaya siyanoz çıkmaktadır.

2-Çevresel Siyanoz

Atardamarlardaki oksijen saturasyon eksikliği normal seviyede yani %1’de iken, kanın akış durgunluğu ve diğer sebeplerden oksijen saturasyon ‘e yükselirse, kandaki saturasyon %6,5 seviyesine düşer ve siyanoz meydana gelir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir