Home » sağlık » Meme Kanserinin Nedenleri ve Risk Faktörleri
meme kanseri, meme kanseri belirtileri, meme kanseri risk faktörleri

Meme Kanserinin Nedenleri ve Risk Faktörleri

Cinsiyet: Meme kanseri en çok kadınlarda görülür. Erkeklerde görülme sıklığı 100 kadında 1’den azdır.

– Yaş: Meme kanseri en çok 50 yaş ve üzeri kişilerde görülür. 35 yaşından önce daha az yaygındır. Amerikalı kadınlarda meme kanseri görülme sıklığı 2000-2004 yılları arasında 30-34 yaş grubunda 100 binde 25 iken 45-49 yaş grubunda 100 binde 190, yaş grubunda ise 100 binde 455’e yükseliyor. 70-74 yaş grubu. yaş grubu. Genetik bir bozukluğun neden olduğu kalıtsal (kalıtsal) meme kanseri veya meme kanseri genç kadınlarda daha yaygındır.meme kanseri, meme kanseri belirtileri, meme kanseri risk faktörleri

– Aile öyküsü: Anne tarafında özellikle birinci derece akrabalarda (anne, teyze, büyükanne, kız) meme kanseri öyküsü önemli bir risk faktörü olarak kabul edilir. Bu akrabalar menopozdan önce meme kanseri ve/veya çift taraflı meme kanseri geçirmişlerse risk daha da fazladır.

– Östrojen hormonu: Bir kadın ilk adetine ne kadar erken başlarsa (örneğin 12 yaşından önce) ve ne kadar geç menopoza girerse (örneğin 55 yaşında), meme kanserine yakalanma riski o kadar yüksektir. Doğum kontrol hapı kullanımının meme kanseri riskini çok düşük oranda da olsa arttırdığına inanılmaktadır.

– Menopoz sonrası kadınlarda hormon tedavisi: Menopoz sırasında sıcak basması, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından reçete edilen ve sadece östrojen içeren uzun süreli (5 yıl ve üzeri) hormonlar gibi sorunları önlemek için, östrojen içeren kombine hormonlara kıyasla meme kanseri riski ve medroksiprogesteron asetat. daha yükselir.

– Daha önce meme biyopsisi: Meme biyopsisinde meme kanseri riskinin 1.5-2 katı (hafif), atipik duktal hiperplazi 3-5 katı (orta) ve lobüler karsinoma in situ (invaziv olmayan) veya bir aile varsa saptanan hafif hiperplazi Tarih. atipik duktal hiperplazi veya lobüler hiperplazi riski 8-10 kat artırır (yüksek derece).

– Meme kanseri öyküsü: Bir kadının bir memesinde kanser olması, gelecekte diğer memede kansere yakalanma riskini yaklaşık 2 kat artırır.

– Işınlama (radyasyon tedavisi): Çocukluk döneminde diğer kanser türleri (lenf kanseri vb.) nedeniyle meme radyasyonu almış kişilerde meme kanseri görülme sıklığı artar.

– Beslenme ve Çevresel Faktörler: Yağlı bir diyet ve kilo alımı, özellikle menopoz sonrası kadınlarda meme kanseri riskini artırır. Alkol (günde bir bardaktan fazla) içmek de riski artırırken, sigaranın etkileri halen tartışılmaktadır. Düzenli egzersiz ve fiziksel aktivitenin meme kanseri riskini azalttığı bilinmektedir.

– Genetik bozukluklar: kalıtsal (kalıtsal) meme kanseri genleri (BRCA1 ve BRCA2) tüm meme kanserlerinin %5-10’unu oluşturur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir