Home » Diğer » Mütercim, Tercüman Ve Çeviri İlişkisi
mütercim, tercüman, çeviri yapımı

Mütercim, Tercüman Ve Çeviri İlişkisi

İnsanların, farklı dillerden ve kültürlerden gelenler ile iletişim kurma isteği eski çağlara dek uzanmaktadır. Yazının icadından hemen önce sözlü tercümanlık yapılırken, yazının icadından hemen sonra farklı dillerde yazılmış metin içeriklerini çözümlemesi adına yazılı tercümanlar ortaya çıkmıştır. Ancak bu iki tercüme türünün akademik birer bilim disiplini haline gelmesi yirmi birinci yüzyılı bulmuştur.mütercim, tercüman, çeviri yapımı

Sınırlı ortadan kaldıran küreselleşme ile birlikte, insanların birbiriyle etkileşim kurar hale gelmesini sağlayan en büyük alan şüphesiz ki mütercim ve tercümanlıktır. Dünyayı adeta küçük bir kasabaya çeviren globalleşme süreci ile birlikte mütercimlik ve tercümanlığın önemi biraz daha anlaşılır hale gelmiştir. Tercümanlık, daha çok sözlü metin çevirmenliği için kullanılırken; mütercimlik yazılı metin çevirmenliği olarak ifade edilmektedir. Her ikisinin beslendiği kaynak aynı olsa da, yöntemsel olarak ve taşınması gereken özellikler birbirinden farklıdır.

Çevirmenlik işi, pek çoklarının düşüncelerinin aksine, iki dili iyi biliyor olmakla yeterli olan bir süreç değildir. Hem tercümanlık hem de mütercimlik için aktarım yapılacak iki dilin sahip olduğu kültürleri de iyi bilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, iki dilin sosyolojik yapısı, coğrafyası, dini inançları da oldukça önem arz etmektedir. Esasında ister yazılı metin, ister sözlü metin için kullanılan ifadeler, kelimeler kültürün ve düşünce yapısının birer göstergesidir. Dolayısıyla bu ifadeleri en iyi şekilde aktarım yapabilmek için iki dilin tüm kültürel değerleri özümsenmelidir.         

Yazılı metin tercümeleri ve sözlü metin tercümeleri, dünyanın değişik coğrafyalarında yaşayan insanların yaşam tarzlarını, kültürlerini en önemlisi düşüncelerini anlayabilmek adına oldukça önemli bir yere sahiptir. 
Özellikle dünyanın öbür ucunda yaşamakta olan insanlarla anlık olarak iletişim kurabildiğimiz şu günlerde, mütercim ve tercümanlık sınırların ortadan kalktığı iş ortamlarıyla, sürekli etkileşim içinde olan alanında uzman kişiler için olukça önemli bir yere sahiptir.     

Çevirmenlik insan hayatı için vazgeçilemez bir unsur olarak hayatlarımızda yer edinmiştir. Aldığımız bir ürünün kullanım kılavuzu, izlediğimiz dizi ve filmlerin alt yazıları, okuduğumuz kitapların büyük bir bölümü, hastaneden almış olduğumuz tedavinin uygulanabilmesi çeviriler ile mümkün olabilmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir