Home » telefon-bilgisayar » Online Oyunların Bağımlılık Yapma Sebepleri
Online oyunlar ve bağımlılık, online oyunlar niye bağımlılık yapıyor, online oyunların bağımlılık yapması

Online Oyunların Bağımlılık Yapma Sebepleri

Henüz bilimsel anlamda tam olarak kanıtlanmış olmasa dahi online oyunların bağımlılık yaptığı bir gerçektir. Özellikle yeni neslin aşırı ilgi gösterdiği bilgisayar oyunları her ne kadar geç de tanışmış olsalar bazı kesim yetişkinleri dahi etkisi altına alabilmektedir. Genel anlamda bakacak olursak online oyunların bağımlılık yaratmasının bazı belli başlı sebepleri bulunmaktadır. Bu sebepleri şu alt başlıklar halinde inceleyebiliriz.Online oyunlar ve bağımlılık, online oyunlar niye bağımlılık yapıyor, online oyunların bağımlılık yapması

Kazanma Hırsı

Online oyunlarda rütbe atlama, level atlama gibi kendini geliştirme ve rakibi alt etme unsurları bulunmaktadır. Bu unsurlar kazanma hırsı yüksek olun kişilerde bağımlılık oluşmasına sebep olmaktadır. Örneğin; bir online savaş oyununda bir çocuk kazanma hırsı varsa savaşı kazanıncaya kadar bilgisayar başından kalkmaz istemez. Ne zaman ki çocuk savaşı kazanır o zaman bir rahatlama hisseder. Bu kez de bu rahatlamanın verdiği zevk sebebiyle oyuna devam etme isteği belirginleşir. Kazanma hırsı olmayan çocuklarda ise level atlamalı oyunların beraberinde getirdiği merak bağımlılığın ve kazanma hırsının oluşmasına sebep olur.

Kendini Kanıtlama İsteği

İnsanlar hep örnek kişiler olmak isterler. Örnek kişi olmaktan kastımız terbiyeli, namuslu vb. gibi değil de başarılı, eline geçen işi hakkıyla yapan becerikli kişi anlamındadır. Günümüzün çocukları ne yazık ki birbirlerine karşı pek de nazik değildir. Bu nazik olmayış bazı çocukların arkadaş grupları dışında kalmasına sebep olur. Bu sebebin sonucunda da çocuklar içine kapanır ya da yapabilecekleri en iyi şeyleri yapıp kendilerini kanıtlamak ve arkadaş grubunda yer edinmek isterler. Arkadaş grubunda yer edinmek isteyen çocukların birçoğu online oyunlarda becerikli hale gelip bu yönleri ile kendilerine gruplarda yer bulmaya çalışırlar.

Utangaçlıktan Doğan Sosyal Yakınlaşma

Gündelik hayatında kendini pek iyi bir şekilde ifade edemeyen ancak sanal ortamda kendisi değil de bir başkasıymış gibi davranabilen çocuklar bu ortamın getirmiş olduğu rahatlığı benimser ve böylece online oyunlara bağımlılıkları oluşur. Oyun içi sohbet etme ya da oyunlar ile ilgili oyun dışında yapılan sanal sohbetler bu bağı iyice kuvvetlendirir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir