Home » sağlık » Prostat kanseri son evre nedir?
Prostat kanseri belirtileri , Prostat kanseri tedavisi, Prostat kanseri nasıl tedavi edilir

Prostat kanseri son evre nedir?

Prostat kanseri son evre haline gelmemesi için hastanın takiplerinin sıkı bir şekilde yapılması hastanın tedavi sırasında zorluk yaşamamasını sağlayabilmektedir. Prostat kanseri 45_50 yaş üzeri erkeklerde sıklıkla rastlanabilen kanser türleri arasında yer almaktadır. Kanserin erken tanı ile tedavi edilir olması kanserli hücrelerin ilerlemesinin durdurulması için uygulanan radyoterapi, atom tedavisi, ilaç kullanımı gibi yöntemlerin uygulanması ile gerçekleşmektedir. Prostat kanserinde tedaviye olumlu yanıt verecek yöntemler uygulanarak kanserin diğer organlara metastaz yapması engellenmektedir. Prostat kanserinde ilerleyen kanserli hücrelerin başka organlara metastaz yapması hastanın hayatını olumsuz etkilemekte ve ölüme sebebiyet verebilecek boyuta gelmesi demektir. Prostat ve diğer kanser türlerinde ilk evre çok önem taşımaktadır. İlk müdahalenin erken yapılması ileriki evrelerin yaşanmasını engelleyebilmektedir. Hastanın kanser tedavisi gördüğü süre içerisinde vücudun dirençli olması çok önemlidir. Prostat kanserinde son evrenin yaşanması kanserli hücrelerin başka organları tahrip etmesi ya da kemiğe metastaz yapması hastanın tedavilerin olumsuz yanıt vermesi demektir.Prostat kanseri belirtileri , Prostat kanseri tedavisi, Prostat kanseri nasıl tedavi edilir

Prostat kanseri son evre kanserin kemiğe nüksetmesi kemiğin direncini azaltabilmekte, darbe ve çarpmalarda çabuk kırılmasına neden olabilmektedir. Prostat kanserinde ilk evre tedavi yöntemlerinin uygulanması önem taşımaktadır. Kanserin ileri evreye ilerlememesi için hücreli kanserlerin tedavisi yapılmalıdır.  Erkeklerde üreme organı kanser türü olarak bilinen prostat kanserinin son evresinde hastanın aşırı derecede acı ve şikayetleri çoğalmaktadır. Prostat kanserinin ilk başlangıcında idrara sık çıkma, idrarının tutamama, idrar ve meniden kan gelmesi gibi şikayetlerin daha fazla yaşanmaması için ilk evre tedavinin hasta hayatında önemli rolü olmaktadır. Prostat kanseri ve diğer kanser türlerinde son evrelerin çok acı ve şiddetli ağrıların olması hastanın vücut direncini kırılmasına sebebiyet vermektedir. Hasta hem ruhsal yönden çökmekte, hem de bedenen yorgun düşmektedir. Prostat kanserinde tümörün iyi veya kötü huylu olup olmadığı patolojik testin yapılmasından sonra anlaşılmaktadır.

Prostat kanserinde son evre hastanın son evre aşamasına gelmemesi için ilk evrede tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir.  İlk evrede uygulanacak tedavilerin diğer organlara sıçramaması engellenmektedir.  Tedavilerin kanserli hücreler üzerinde olumlu yanıt vermesi, hastalarda son evrelere gelinmemesi demektir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir