Hücre iki yavru hücreye bölünmeden önce, ana hücrenin tüm DNA'sının, her bir yavru hücrenin kopyalanabilmesi için kopyalanması gerekir.... Devamını gör →